Unges kriminalitet kan sandsynliggøres i barndommen

15-11-2016

Hashrygning, lav selvkontrol og dårlige karakterer i skolen er forhold, der øger risikoen for, at børn begår kriminalitet som unge. Det viser en ny undersøgelse fra SFI finansieret af DKR. Heldigvis kan de unges løbebane ændres.

Hvis 15-årige ryger hash, præsterer dårligt i skolen og har lav selvkontrol, bør man sætte ind. Disse forhold øger nemlig risikoen for, at børnene begår kriminalitet som 18-årige. Det viser en ny undersøgelse fra SFI, som DKR har finansieret. Jo flere risikofaktorer et barn er udsat for, desto større sandsynlighed er der for at barnet senere begår kriminalitet. Derfor gælder det om at reducere risikofaktorer i opvæksten.

Undersøgelsen er baseret på unikt data af 6.000 børn fra SFI’s forløbsundersøgelse Årgang 95, der har fulgt børnene, siden de blev født. Børnene og deres mødre er blevet fulgt hver fjerde år, og har flere gange selv rapporteret om deres adfærd, skolegang og eventuel kriminalitet.

Udover at pege på en række risiko- og beskyttelsesfaktorer, viser undersøgelsen, at mange unge, der viser normbrydende adfærd som 15-årige, ikke nødvendigvis gør det som 18-årige.

- Undersøgelsen dokumenterer, at det er muligt at ændre løbebane for unge, der i 15-årsalderen udviser normbrydende adfærd. Det er vigtig viden - vi kan nå langt, især hvis vi sætter ind inden problemerne eskalerer for de unge, siger DKR’s sekretariatschef, Anna Karina Nickelsen.

Forældre spiller en afgørende rolle

Undersøgelsen peger på en række forhold, der kan være med til at forebygge, at børnene begår kriminalitet som 18-årige. Et af de centrale forhold er forældrenes opdragelsesstil. Hvis forældrene har en anerkendende opdragelsestilgang, er dette en beskyttelsesfaktor i forhold til senere kriminalitet.

- Det kan være svært at være forælder – det kender vi alle til. Vi skal ind og støtte dér, hvor det er svært, da forældre spiller en afgørende rolle, hvis man vil forebygge ungdomskriminalitet. Det viser undersøgelsen tydeligt, siger Anna Karina Nickelsen.

I rapporten eksemplificeres værdien af den anerkendende opdragelsestilgang i følgende eksempel. Hvis en dreng, der ikke er i højrisikogruppen og som bor i lejebolig, bliver opdraget restriktivt og strengt af sine forældre, er der 32 % sandsynlighed for, at han begår kriminalitet som 18-årig. Modsat er der kun er 19 % sandsynlighed for, at han begår kriminalitet som 18-årig, hvis hans forældre opdrager ham med en anerkendende opdragelsestilgang.

Undersøgelsen viser desuden, at risikoen for senere kriminalitet mindskes, hvis man kan forhindre en tidlig alkoholdebut, hvis man kan forebygge konflikter mellem unge, og hvis man styrker børn og unges selvkontrol. Denne viden er særdeles værdifuld i forhold til forebyggelsen af kriminalitet.

De væsentligste risikofaktorer i 15-årsalderen

  • Køn – drenge har højere sandsynlighed for at begå kriminalitet
  • Afprøvning af hash
  • Lav selvkontrol
  • Hyppigt samvær med venner uden for hjemmet (hver dag)
  • Pjæk fra skolen
  • Dårlige skolepræstationer (lavt gennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve)
  • Far har højst grundskoleuddannelse

Om undersøgelsen

Udarbejdet af SFI og finansieret af DKR

En analyse af selvrapporteret kriminalitet blandt 18-årige

Baserer sig på SFI’s forløbsundersøgelse Årgang 95

Følger en repræsentativ stikprøve på 6000 børn født i 1995 af mødre med dansk statsborgerskab

Forældrene er blevet interviewet hver fjerde år i løbet af barnets opvækst – det samme er børnene, fra de er 11 år

Indeholder omfattende oplysninger om børnenes hverdagsliv, trivsel, sundhed og kriminalitet og antisocial adfærd

Det er vanskeligt at forudsige, hvem der begår kriminalitet. Men analysen kan alligevel vise, hvad der statistisk hænger sammen med sandsynligheden for at begå kriminalitet.

Materialer