Anmeldelser for sidste år gjort op

29-01-2016

Sammenligner man anmeldelserne for alle straffelovsforbrydelser i hele 2015 med året før, er der sket et fald.

Sammenligner man alene fjerde kvartal 2015 med samme periode året før, er der sket en stigning på en række områder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I hele 2015 blev der begået ca. 10 % færre indbrud i beboelse sammenlignet med 2014, ca. 7 % færre indbrud i forretning, virksomhed osv. og ca. 9 % færre indbrud i ubeboede bebyggelser, såsom kolonihavehuse, garage og skibe. Det viser nye tal for fjerde kvartal 2015 fra Danmarks Statistik.

Også antallet af lommetyverier faldt fra 2014 til 2015 med næsten 9 %. Der skete dog en stigning i antallet af anmeldte voldsforbrydelser på godt 4 %, hvis man sammenligner 2014 med 2015, viser tallene.

Flere villaindbrud, færre i lejlighed

Kigger man specifikt på fjerde kvartal sidste år i forhold til samme periode i 2014 er der dog sket en stigning på en række områder. I årets sidste kvartal i 2015 blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 120 flere indbrud i beboelse, end der gjorde i samme periode året før. Det svarer til en lille stigning på 1 %.
 
Mens stigningen i indbrud skyldes flere anmeldelser i villa og lignende, er der sket et fald i anmeldte indbrud i lejligheder på 27 % fra samme periode året før. Der har også været færre anmeldelser om indbrud i forretning og virksomhed i samme periode, ifølge Danmarks Statistik.
 
I det store perspektiv ser vi, at antallet af indbrud i Danmark falder, men fra et højt niveau.
 
- Vi ved, at der som regel foregår mange indbrud i årets mørke måneder og omkring juletid. Derfor er det en rigtig god idé at alliere sig med sine naboer og tilmelde sig Nabohjælp, så ens hus aldrig er alene hjemme. Ikke mindst nu, hvor vinterferien er om hjørnet, siger Lone Harlev, projektleder i DKR og TrygFonden.
 
Til gengæld ser vi flere anmeldelser om lomme- og tasketyverier, når vi sammenligner fjerde kvartal i 2015 med samme periode året før.
 
Vi skal passe godt på vores værdier, os selv og hinanden. Det er en god idé at gemme pung, nøgler og mobil i en lukket lomme – og ikke at lade det være for synligt. Samtidig skal vi hjælpe hinanden, hvis man fx ser, at en har glemt at lukke sin taske, siger Hans Peter de Place Hansen, projektleder i DKR.
 
Tilsvarende er der flere anmeldelser om vold. Stigningen i anmeldelserne er på 14 % fra fjerde kvartal i 2014 til samme periode i 2015, viser tallene fra Danmarks Statistik.
Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent