Opskrift på den gode kampagne?

25-04-2016

Succesfulde kampagner kan flytte holdninger og ændre adfærd. Men hvilke kampagner får succes? Og hvordan kan vi gennem systematisk og evidensbaseret viden opnå størst mulig kampagneeffekt?

Der er mange holdninger til, hvordan man designer effektive kampagner, men er der også solid viden om, hvad der virker bedst? Det satte DKR sig for at finde ud af. I samarbejde med Epinion har vi udarbejdet en stor litteraturgennemgang som giver noget af svaret. I rapporten ”Kriminalitetsforebyggelse og kampagner – en litteraturgennemgang af kampagneteorier, - metoder og – strategier finder man gode eksempler og teorier om kampagnearbejde.

Hvad virker?

- Der er mange spændende findings i rapporten, men noget af det mest spændende er de virksomme mekanismer, som kan anvendes i arbejdet med at lave oplysnings og adfærdsændrende kampagner, udtaler DKR’s nye kommunikations- og analysechef Elizabeth Bergmann Burns.

Litteraturgennemgangen beskriver blandt andet mekanismerne som 15 forskellige linser. Linserne er baseret på teorierne om den menneskelige adfærd og hjælper med at få en bedre forståelse af, hvorfor målgrupper reagerer, som de gør.

- Med viden fra rapporten er vi så at sige trådt et par skridt længere ind i maskinrummet. For tiden arbejder vi fx på vores kommende hælerikampagne. Kampagnens fokus vil være meget forskellig afhængigt af, hvilken linse vi anskuer problemstillingen igennem, siger Elizabeth Bergmann Burns.

Lad os dele vores viden

Rapporten er et inspirationskatalog til alle der arbejder med kampagner. Indsigter om, hvorfor en kampagne flopper eller topper er nemlig vigtige, fordi vi kan lære rigtig meget af hinandens erfaringer.

Der findes rigtig mange kampagner, men meget få offentligt tilgængelige evalueringer. Kendetegnet ved mange af de tilgængelige evalueringer er, at metoden og beslutningerne bag de valg, som er truffet i kampagnen, kun er overfladisk beskrevet, eller at selve evalueringen hviler på et tvivlsomt datagrundlag. Det gør det svært at udtale sig om kampagnens effekt.

- Med den nye rapport i hånden vil vi i Det Kriminalpræventive Råd sætte fokus på vidensdeling, og derfor har vi gjort den frit tilgængelig her på hjemmesiden. Vi håber derfor, at flere vil få glæde af rapporten i arbejdet med at udvikle effektfulde kampagner, slutter Elizabeth Bergmann Burns.

Kampagnerapporten dannede udgangspunkt for et gå-hjem-møde, som Dansk Kommunikationsforening holdt den 27. april.