Færre bliver udsat for kriminalitet

23-12-2015

Ny undersøgelse fra Justitsministeriet og Københavns Universitet om, hvor udsatte danskerne er for kriminalitet, viser, at niveauet i 2014 er det hidtil lavest målte.

Stadig færre bliver ofre for kriminalitet. I 2014 var 14 procent udsat for enten vold, tyveri og/eller hærværk – og det er det laveste niveau, der hidtil er målt i Danmark.

Det viser den seneste offerundersøgelse Udsathed for vold og andre former for kriminalitet af Justitsministeriet og Københavns Universitet, der er finansieret af DKR, Justitsministeriet og Rigspolitiet.

Den årlige undersøgelse dykker ned i, hvor udsatte danskerne er for forskellige former for kriminalitet. Ved at spørge danskerne fanger den altså også den kriminalitet, der ikke bliver anmeldt til politiet.

Ifølge undersøgelsen blev hver fjerde udsat for tyveri, hærværk og/eller vold i 1987. I 2014 var det godt hver syvende.

Risiko størst blandt unge

Risikoen for at blive udsat for kriminalitet var sidste år størst for de yngre aldersgrupper. Godt hver femte af de 16-24-årige blev udsat for kriminalitet i 2014, mens det gjaldt omkring hver sjette af de 25-39-årige og en ottendedel af de 40-74-årige, viser offerundersøgelsen.

- Vi bliver igen og igen bekræftet i, at det går den rigtige vej – det er simpelthen så godt. Nu skal vi passe godt på ikke at ødelægge den positive udvikling, der er i gang, siger sekretariatschef i DKR Anna Karina Nickelsen.

Kigger vi specifikt på vold har risikoen for at blive udsat for det været nedadgående de seneste år. Risikoen er særligt mindsket blandt de unge 16-19-årige, ifølge undersøgelsen.

I 2014 tænkte 12 procent ofte eller næsten hele tiden på risikoen for at blive udsat for kriminalitet, og det ligner de forudgående års niveau. 64 procent svarede, at de sjældent eller aldrig tænker på det.

Undersøgelsen viser også, at mænd er mindre angste end kvinder, og at aldersgruppen 25-39 år er mindre angste end øvrige aldersgrupper. Desuden er dem, der ofte går ud og morer sig, også mindre angste end dem, der sjældnere gør.

Læs hele rapporten her (offerundersøgelse 2014)