DKR har travlt – i medierne og på Christiansborg

Vi har mange jern i ilden for tiden, og vores budskaber om forebyggelse bliver spredt til både beslutningstagere, professionelle aktører og borgere.

Vi har lanceret flere væsentlige rapporter på det seneste i tæt samarbejde med nogle af jer medlemmer. Rapporten om forældres involvering i unges online liv havde en følgegruppe tilknyttet med en række medlemmer; formand for DKRs Udvalg for Børn og Unge Kim Hansen, Forbrugerrådet Tænk, Sex og Samfund, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, SSP Samrådet og Undervisningsministeriet. Derudover deltog formanden for Ungdomsringens ungeråd i pressemeddelelsen om rapporten.

En anden rapport, vi netop har lanceret, er en analyse af digital risikoadfærd, som vi har lavet i tæt samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Det gode samarbejde er centralt i DKR, så tak for jeres alles tid og arbejde. Og ikke mindst tak til de rigtig mange medlemmer, som har bidraget til at sprede DKR’s viden og budskaber – blandt andet via de sociale medier.

Personligt har jeg også haft en del aktivitet, da jeg den seneste tid har besøgt en række retsordførere på Christiansborg. Emnerne har blandt andet været bander, it-kriminalitet og vold. Derudover har vi vendt de kommende forhandlinger om den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Jeg har argumenteret for, at der er behov for flere ressourcer, så man kan forbedre det resocialiserende arbejde. I den forbindelse vil jeg også nævne, at vi havde et meget interessant temamøde om resocialisering den 17. marts, som jeg håber, I som medlemmer også fik noget brugbart ud af. Derudover vil jeg takke de medlemmer, som bidrog til mødet. Det var et yderst velfungerende samarbejde og en god proces, hvor jeg virkelig mærkede den brede repræsentation, vi har i rådet.

Tryghedsdebatten fylder – og en konference i støbeskeen

I marts måned fyldte kvinders utryghed for at gå alene efter mørkets frembrud en del i medierne. Her var DKR nævnt i en lang række medier, og det er et godt eksempel på, at DKR har en vigtig rolle i at byde ind med viden, så samfundsdebatten om tryghed og kriminalitetsforebyggelse sker på et solidt grundlag.

Vi vil holde fast i tryghedsdagsordenen, ikke mindst fordi den fylder hos de politiske beslutningstagere. Det er også en af grundene til, at vi den 5. maj holder en online-konference. Det er resultatet af den idé, der opstod i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget om et forebyggelsesarrangement. På konference skal landets lokal- og landspolitikere finde frem til, hvordan vi øger trygheden i Danmark. Baggrunden er regeringens lovforslag for at øge trygheden og gøre op med blandt andet unge, der skaber utryghed i det offentlige rum, hvilket vi havde et interessant temamøde om i november.

På konferencen vil en række eksperter og politikere giver inspiration til, hvordan man kan løse problemerne ved hjælp af forebyggelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi denne gang er gået benhårdt efter at tiltrække politikere til konferencen. Det er heldigvis lykkedes. Jeg ser meget frem til konferencen, der forhåbentlig kan bidrage til, at beslutningstagere over hele landet tænker forebyggelse frem for straf, når utryghed og kriminalitet skal tackles.

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR

Materialer