Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og politiloven

27-10-2023

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og politiloven (initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer)

Ved en mail af den 2. oktober 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og politiloven (initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer).

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. Den aktuelle situation på Christiania er egnet til at skabe utryghed i befolkningen i lokalområdet. Det Kriminalpræventive Råd har forståelse for, at der er brug for en ekstraordinær politiindsats i området. Det Kriminalpræventive Råd skal henlede opmærksomheden på betydningen af borgerinddragelse i områdebaserede tryghedsskabende indsatser. Det drejer sig ikke mindst om de beboere, der bor omkring Christiania.

Venlig hilsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef