Ny lov om formidling af fast ejendom m.v.

03-03-2023

Høringssvar – Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om formidling af fast ejendom m.v. (Skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere)

Ved en mail af den 22. februar 2023 har Erhvervsstyrelsen anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Det aktuelle forslag har til formål at give Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere nye og skærpede sanktionsmuligheder, på baggrund af anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om eftersyn af sanktionsmuligheder for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Det Kriminalpræventive Råd hilser det velkomment, at man vil skabe større sikkerhed for borgere i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

 

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef