Lov om ændring af retsplejelov for Grønland

13-06-2023

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Politiets anvendelse af agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser)

Ved en mail af den 16. maj 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Politiets anvendelse af agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser)

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR anerkender behovet for at lovgivningen i Grønland opdateres løbende.

I forhold til anvendelsen af agenter, skal DKR henvise til DKR’s høringssvar til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet), afgivet den 18. oktober 2019.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

 

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef