Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland

30-06-2023

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn, initiativer mod digitale krænkelser mv.)

Ved en mail af den 7. juni 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn, initiativer mod digitale krænkelser mv.)

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. DKR skal bemærke, at man bedst reducerer kriminalitet ved at supplere retshåndhævelse og straf med forebyggelse. Forebyggelse i forhold til den konkrete problemstilling, burde i det mindste omfatte en grønlandsk strategi for forebyggelse af seksuelle krænkelser og en styrkelse af seksualundervisningen på relevante klassetrin. DKR vil her henvise til DKR’s svar på høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed).

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef