Ændring af varetægtsbekendtgørelsen

30-07-2021

Høringssvar – Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

Ved en mail af den 14. juni 2021 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Med ændringen af bekendtgørelsen lægges der op til, at udlændinge, der er varetægtsfængslet efter hjemrejselovens §§ 14 eller 15, ikke har ret til vederlagsfri social behandling mod stofmisbrug, medmindre særlige forhold taler herfor.

Kriminalitet er imidlertid grænseløs, og vi ved, at stofmisbrug har en væsentlig betydning for, om folk begår kriminalitet. Derudover er recidivprocenten (tilbagefald til kriminalitet) høj. Derfor er den beskrevne begrænsning i afkriminaliseringsindsatsen i fængslerne problematisk ud fra et kriminalitetsforebyggelsesperspektiv.

Den 30. juli 2021

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef