Forbud til dømte seksualforbrydere

12-02-2019

Høringssvar – udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud til dømte seksualforbrydere).

Ved en mail af 16. januar 2018 har Justitsministeriet anmodet om DKR's eventuelle bemærkninger. I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. 

Rådet mener, at vi som samfund skal gøre, alt vi kan for at undgå, at seksuelle overgreb mod børn sker. Det kan have langvarige konsekvenser at være udsat for en sådan forbrydelse og det skal forhindres.

Tilhold er et godt værktøj i den forebyggende værktøjskasse. At begrænse muligheden for at begå kriminalitet er en virksom forebyggelsesmetode. 

Med lovforslaget ønsker man at skærpe straffen for overtrædelse af tilhold samt indføre en brug af tilhold uden tidsbegrænsning. I forhold hertil skal Det Kriminalpræventive Råd pege på, at der ikke er solide holdepunkter for den forebyggende virkning af at skærpe straf. 

Med forslaget om tidsubegrænsede tilhold vil man mærke en gruppe af mennesker for livet, hvilket, uanset forbrydelsen forfærdelige beskaffenhed, efter Rådets opfattelse ikke er en hensigtsmæssig reaktion. De fleste mennesker udvikler og ændrer sig hen over årene. Der bør være mulighed for sexologisk terapi og støtte og for ophævelse af tilholdet efter ansøgning. 

Den 12. februar 2019

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef