Peberspray

04-10-2018

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (delvis lovliggørelse af peberspray).

Ved en mail af 7. september 2018 har Justitsministeriet anmodet om Det Kriminalpræventive Råds (DKR) eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. 

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. 

I forslaget fremhæves hjemmerøverier som et af de tilfælde, hvor peberspray skal skabe tryghed. Hjemmerøveri vil ofte være forbundet med et fald i tryghedsfølelsen hos ofret. 

Af politiets National Strategisk Analyse fra 2017 fremgår, at antallet af anmeldte hjemmerøverier er faldet signifikant fra 360 i 2013 til 185 i 2016. 

DKR forstår godt bevæggrundene for at foreslå en legalisering af peberspray, når man ser peberspray som et redskab til at forsvare sig selv. 

Grænserne for lovligt nødværge kan imidlertid være vanskelig at vurdere i en konkret situation, hvor man er bange. Hvis betingelserne viser sig ikke at være opfyldt, risikerer almindelige mennesker at gøre sig til voldsmænd ved at bruge deres peberspray. 

Det kan også give en falsk tryghed. Når peberspray legaliseres i hjemmet, får alle nem adgang til det. Det betyder, at det også bliver mere tilgængeligt for røvere og folk i konfrontation med offentlige myndigheder. 

Der er derudover en risiko for, at de mest utrygge, som ofte er mere skrøbelige end andre, vil kunne fravristes deres peberspray og blive angrebet med den af en gerningsmand i en konkret konfrontation.

Det er derfor gode grunde til at tro, at lovforslaget vil kunne eskalere vold. 

DKR mener således, at man bør afholde sig fra en generel legalisering af peberspray. 


Den 4. oktober 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef