Våben og eksplosivstoffer

26-11-2018

Høringssvar – forslag om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (indførelsen af registreringsordning for sikkerhedsveste samt afgiftsfritagelse for salutkanoner).

Ved en mail af 12. november 2018 har Justitsministeriet anmodet om Det Kriminalpræventive Råds (DKR) eventuelle bemærkninger. 

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. 

DKR skal henlede opmærksomheden på Skadestuerapporten 2018, som udkommer start december. Her opgøres udviklingen i skudskader. Tendensen er, at skudskader har ligget på et stabilt niveau de sidste tre år.

Rådet kan dog tilslutte sig, at det at forebygge banderelateret kriminalitet er en vigtig dagsorden. I den forbindelse kan der være god ræson i at registrere sikkerhedsveste, der kan anses for at være en tidlig indikator for, at en mulig konflikt er under opsejling.

DKR vil imidlertid opfordre til, at man indfører en generel ordning om registrering for sikkerhedsveste. Det er nemmere at administrere, og man undgår at diskriminere.

Den 26. november 2018.

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef