Straf på bopælen

21-06-2018

Høringssvar om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, og om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning pr. e-mail den 8. juni 2018 vedrørende udkast til bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen og udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen.

DKR arbejder for at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

Forskning viser, at det at afsone ved hjælp af fodlænke i eget hjem, har en positiv effekt på resocialisering. Derudover har det en positiv effekt på recidiv. DKR skal anbefale, at muligheden herfor ikke begrænses.

Den 21. juni 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef