Psykisk vold

18-12-2018

Høringssvar til lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og ægteskabsloven (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)

Ved en mail af 21. november 2018 har Justitsministeriet anmodet om Det Kriminalpræventive Råds (DKR) eventuelle bemærkninger. I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Rådet kan tilslutte sig behovet for at indføre en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Psykisk vold i nære relationer er et problem, vi skal tage alvorligt og som kan have store konsekvenser for ofrene.

Imidlertid synes en række fænomener at være udeladt i den foreslåede definition. Her henledes opmærksomheden særligt på kærestevold, som forekommer mellem yngre personer, der ikke nødvendigvis har eller har haft bopæl sammen. DKR har i flere år arbejdet med at forebygge kærestevold. Det synes naturligt, at fænomenet indgår i straffelovens definition.

I lovforslaget nævnes eksempler på adfærd, der kan betragtes som nedværdigende, manipulerende og krænkende og dermed som strafbart. Det fremstår uklart præcist, hvad det er, der er kan betragtes og hvad der ikke kan betragtes som psykisk vold.

Derudover er det væsentligt at bemærke, at strafbestemmelsen ikke kan stå alene, men løbende bør følges af forebyggelsesinitiativer, hvis man vil den psykiske vold til livs. 

Den 18. december 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef