Surrogatfængsling

02-11-2017

Høringssvar om begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 5. oktober 2017.

DKR arbejder for at nedbringe antallet af kriminelle, herunder forebygge at tidligere dømte begår ny kriminalitet.

Det at være under uddannelse eller i arbejde er ofte væsentlige faktorer, som kan bidrage til, at unge ikke begår (evt. ny) kriminalitet. En varetægtsfængsling kan derfor få store konsekvenser for den unge, fordi risikoen for at miste sin læreplads, eller måtte opgive en uddannelse er ganske stor.

Det er vigtigt at påpege, at selvom man er sigtet og varetægtsfængslet for en alvorlig forbrydelse, så er man endnu ikke dømt. Det er DKR’s holdning, at det er vigtigt, at domstolene bevarer muligheden for at foretage et samlet konkret skøn af, hvordan varetægtsfængslingens øjemed kan opnås ved den mindst mulige indgribende foranstaltning.

Det skal endvidere påpeges, at surrogatfængsling af unge i eget hjem kun sker i enkelte tilfælde, og at surrogatsfængsling som altovervejende hovedregel sker i en sikret døgninstitution.

Den 2. november 2017

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef