Uledsagede mindreårige udlændinge

25-04-2017

Supplerende høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven m.fl.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 24. april 2017.

Det er DKR opfattelse, at uledsagede mindreårige udlændinge er en særligt udsat gruppe, hvorfor det er centralt, at disse børn modtager de lovmæssige indsatser og ydelser for at medvirke til en positiv udvikling og forebygge foreskellige risici fx kriminalitet.

DKR mener derfor, at det er positivt, at der indsættes en ny § 3 i lovforslaget, således at Socialtilsynet på vegne af Udlændingestyrelsen kan udføre fagligt tilsyn med indkvarteringsstederne.

Det er DKR’s vurdering, at en sådan ordning generelt vil styrke kvaliteten af tilsynet. DKR skal i den forbindelse anbefale, at der ved udarbejdelsen af aftaler mellem Udlændingestyrelsen og Socialtilsyn sikres, at der sker erfaringsudveksling mellem de forskellige tilsyn, således at der kan ske læring om, hvordan særlige problemstillinger for denne gruppe håndteres bedst.

Den 25. april 2017

Med venlig hilsen

Anna-Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef