Organisationen

DKR er en bred sammenslutning af organisationer og foreninger, der hver især har en interesse i at forebygge kriminalitet.

Medlemsorganisationerne har alle deres specialviden og repræsenterer tilsammen en stor alsidig viden. Det giver os mulighed for at bidrage kvalificeret til den offentlige debat og oplysning om kriminalitetsforebyggelse.

Vores samlede medlemskreds er Plenarforsamlingen som er DKR's øverste besluttende organ. Plenarforsamlingen godkender bl.a. DKR's prioriteringer og optager nye medlemmer. Bestyrelsesfunktionen varetages af Forretningsudvalget.

Medlemsrepræsentanterne arbejder sammen i fire udvalg, der har hver sit fokusområde. Du har et link i højremenuen til hvert udvalg. Vi kalder de fire udvalg samlet for Fællesudvalget.

Udvalgsmøder

I vores fire udvalg mødes medlemmerne jævnligt og taler om nye indsatser og aktuelle problemstillinger. På møderne er der god mulighed for at netværke, og mange gange er der et specifikt fagligt tema på dagsordenen.

Fællesudvalgsmøder

De fire udvalg holder møde sammen en gang om året. Fællesmødes tema i 2016 var forebyggelse af it-kriminalitet. Dagen rummer altid mange spændende faglige indlæg og diskussioner.