Organisationen

DKR er en bred sammenslutning af organisationer og foreninger, der hver især har en interesse i at forebygge kriminalitet.

Medlemsorganisationerne har alle deres specialviden og repræsenterer tilsammen en stor alsidig viden. Det giver os mulighed for at bidrage kvalificeret til den offentlige debat og oplysning om kriminalitetsforebyggelse.

Vores samlede medlemskreds er Plenarforsamlingen som er DKR's øverste besluttende organ. Plenarforsamlingen godkender bl.a. DKR's prioriteringer og optager nye medlemmer. Bestyrelsesfunktionen varetages af Forretningsudvalget.

Medlemsrepræsentanterne arbejder sammen i fire udvalg, der har hver sit fokusområde. Du kan se de fire udvalg i højremenuen. 

Udvalgsmøder

I vores fire udvalg mødes medlemmerne jævnligt og taler om nye indsatser og aktuelle problemstillinger. På møderne er der god mulighed for at netværke, og mange gange er der et specifikt fagligt tema på dagsordenen.

Temamøder

Hvert år holder vi seks temamøder, hvor vi tager emner op, som medlemmerne er interesserede i og kan bidrage til. Alle medlemmer inviteres til temamøderne og møder op efter interesse.  

Eksempler på temaer: 

  • Indbrud
  • Unges kriminalitet på nettet
  • Digital sikkerhed for borgere og virksomheder
  • Hvad forstår vi ved kriminalitetsforebyggelse?
  • Seksuelle overgreb
  • Hæleri

Temamøderne kan fx munde ud i, at nogle medlemmer ønsker at arbejde videre i egentlige arbejdsgrupper, eller der igangsættes nye projekter. 

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef