Nye indbrudstal fra Danmarks Statistik:

Antallet af indbrud skal nedbringes yderligere

25-01-2024

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der skete et meget lille fald i antallet af anmeldte indbrud i 2023 sammenlignet med året før. Den stærkt nedadgående indbrudskurve, vi har set de sidste mange år, ser således ud til at være fladet ud. I de sidste tre år har niveauet ligget lige under 15.000 indbrud, hvilket er mere end en halvering sammenlignet med for 10 år siden. Men i Bo trygt ser man fortsat et potentiale for at nedbringe antallet af indbrud.

Tilbage i 2009 blev der anmeldt mere end 48.000 indbrud. Siden har kurven over antallet af indbrud været stærkt nedadgående, og netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 4. kvartal 2023 blev anmeldt 4.487 i private hjem. Sammenlagt med tallene for årets øvrige tre kvartaler betyder det, at der i 2023 blev anmeldt 14.787 indbrud på landsplan. Det er en smule lavere end i 2022, hvor der blev anmeldt 14.956 indbrud.

De seneste tre år har antallet af anmeldte indbrud på landsplan ligget på et nogenlunde stabilt niveau på knap 15.000 anmeldelser – dog med store lokale udsving, hvor man nogle steder i landet har oplevet væsentligt færre indbrud i 2023 end året før og andre steder flere.

- Med 14.787 indbrud i 2023 har vi mere end halveret antallet af indbrud set i forhold til for 10 år siden. Danskerne er blevet rigtig gode til at nabohjælpe, og det er et værktøj, der virker, når vi skal forebygge indbrud. Derudover er der hos politi og et stigende antal kommuner øget fokus på at samarbejde – både omkring indbrudsforebyggelse og i forhold til at bekæmpe den utryghed, som indbrudskriminalitet fører med sig, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Flere tiltag skal reducere antallet af indbrud

I Bo trygt mener man, at der fortsat er potentiale for at nedbringe antallet af indbrud, men det kræver en øget koordineret indsats. Heldigvis er der flere spændende initiativer på vej, bl.a. udvikling af et digitalt register over stjålne genstande, så borgerne kan se, om en vare er meldt stjålet, når de køber brugt. Samtidig sætter politiet gang i et forsøg, hvor borgere via Nabohjælps app straks får besked ved indbrud i nabolaget, så de bedre kan sikre sig mod indbrud. Og endelig er Nabohjælp ved at styrke indbrudsforebyggelsen lokalt, hvor 1.000 nabovenner – særligt dedikerede nabohjælpere – sætter nabohjælpen i system, så indbrudstyvene får det sværere.

Et register over stjålne genstande vil gøre det nemmere for den almindelige dansker at styre uden om hælervarer. Dette vil mindske det økonomiske incitament for at begå indbrud og dermed resultere i færre indbrud. Samtidig arbejder vi videre på at støtte samarbejdet mellem politi og kommuner. Der er i dag 17 kommuner landet over, som sammen med det lokale politi og Bo trygt har dedikeret sig særligt til at bekæmpe indbrudskriminalitet, og vi håber at kunne inspirere endnu flere kommuner til at være med – både for at reducere antallet af indbrud og for at øge borgernes tryghed, siger Britt Wendelboe.

Indbrudseksperter kan hjælpe lokalt

Også ude i boligkvartererne og hos de enkelte boligejere er der fortsat noget at gøre for at forebygge indbrud – og der er mulighed for at hente hjælp:

- Det er vigtigt, at vi fortsat styrker nabohjælpsindsatsen og indbrudssikringen af vores hjem. I den forbindelse tilbyder vi fra Bo trygts side, at man kan få besøg af tidligere politibetjente med erfaring fra indbrudsområdet ved fx generalforsamlinger eller andre forsamlinger i lokalområdet. Forebyggelseseksperterne tager udgangspunkt i det specifikke område og giver gode råd til, hvordan man bedst sikrer sig og hjælper hinanden til at forebygge indbrud. Og det er ganske gratis, slutter Britt Wendelboe.

Bestil en gratis forebyggelsesekspert her: Bestil en ekspert

Bo trygt har i fællesskab med Rigspolitiet udviklet de 5 vigtigste råd mod indbrud:

  1. Vær en aktiv nabohjælper
  2. Tænd lys ude, og trim hækken
  3. Gør det svært at bryde ind
  4. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt
  5. Ring 114 ved mistanke om indbrud

Læs mere om, hvordan du kan forebygge indbrud, på Botrygt.dk.

Bliv nabohjælper og hent Nabohjælps app på Google Play eller i App Store.

Se mere om Nabohjælps app på Botrygt.dk her: https://nabohjaelp.botrygt.dk/app

For yderligere information, kontakt venligst

Reinholdt Schultz, pressekontakt for Bo trygt, tlf.: 26 72 80 72

Anmeldte indbrud i private hjem i Danmark i 2023

1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalI alt
Antal indbrud3.2813.1063.9134.48714.787*

Anmeldte indbrud i private hjem 2019-2023

20192020202120222023
Antal indbrud på landsplan24.70517.52914.90714.95614.787*

Kilde: Danmarks Statistik. 

* Danmarks Statistik offentliggør i februar de endelige indbrudstal for 2023, men det forventes ikke, at det samlede indbrudstal vil ændre sig væsentligt.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder