Flere anmelder vold

08-03-2018

Der har det seneste år været en stigning i anmeldelser af vold. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Det er ofte nogle specifikke sager, der får antallet af anmeldelser til at vokse kraftigt.

I 2017 steg anmeldte voldsforbrydelser til 27.026, hvilket er 20 procent højere end i 2016, hvor tallet lå på 22.454. Der var især en stigning i antallet af anmeldelser i kategorierne ’forbrydelse mod liv og legeme’ og ’vold og trussel mod personer i offentlig tjeneste’, som handler om arbejdsrelateret vold.

- Årsagerne til den drastiske stigning i det, man kalder forbrydelser mod liv og legeme, skal findes i de mange tilfælde af løsnede hjulbolte, der fandt sted i foråret og sommeren sidste år, siger Ingrid Soldal Eriksen, analytiker i DKR. Anmeldelsestallet for forbrydelser mod liv og legeme steg fra 487 i 2016 til hele 2097 i 2017 som grafen viser.

Graf over forbrydelser mod liv og legeme

 Vold på arbejdspladsen

- Stigningen i arbejdsrelateret vold kan forklares med, at volden skal anmeldes før man kan få udbetalt erstatning, siger Ingrid Soldal Eriksen. Erstatningsnævnet ændrede i 2015 sin praksis i sager om offererstatning.

Graf over arbejdsrelateret vold

Se flere fakta om vold