Er det tyveri?

17-11-2017

Selvom færre gør det, så har knap halvdelen af danskerne taget ting med hjem fra deres arbejde uden at levere det tilbage. Det viser en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

Mange tager kontorartikler med hjem uden at levere dem tilbage

Hensigten med at tage ting med hjem fra arbejdspladsen er sjældent at stjæle, men skyldes hjemmearbejde, glemsomhed og sjusk. Problemet kan afhjælpes med klare regler på arbejdspladsen.

Kontorartikler er det, flest danskere har taget med hjem uden at levere det tilbage. I alt 45 procent af danskerne har taget noget med hjem uden at levere det tilbage, og det er lidt færre end i 2008, hvor 53 procent angav at have taget noget med hjem. Det viser rapporten Tyverier og svind fra arbejdspladser, som er foretaget af Epinion for DKR.

- At knap halvdelen af danskerne har taget ting med hjem uden at levere det tilbage, kan umiddelbart lyde som mange, men undersøgelsen viser, at de færreste har til hensigt at stjæle fra arbejdspladsen. Hjemmearbejde er den primære begrundelse for, at folk tager noget med hjem fra deres arbejde. Derudover skyldes det glemsomhed eller sjusk, siger specialkonsulent Anders Young Rasmussen fra DKR.

Mindre acceptabelt blandt kolleger

Rapporten viser også, at accepten af arbejdspladstyveri og svind er faldet siden 2008, både med hensyn til, hvorvidt det opfattes som i orden, at kollegaer tager ting med hjem, og om man selv gør det.

De varer, som der er højest accept af, at folk tager med hjem er kontorartikler og restvarer. Accepten af at tage fødevarer med hjem er steget lidt fra 2008 til 2017. Dette kan skyldes et stigende fokus på madspild.

- Hvis man som arbejdsgiver vil undgå tvivlstilfælde for, hvornår det er okay at tage noget med hjem, anbefaler vi, at man laver nogle klare regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Alternativt kan man lave en udleveringsordning for fx kontorartikler, så de ansatte ikke selv kan tage dem, siger Anders Young Rasmussen.

Undersøgelsen viser, at kun 22 procent har en aftale om, at det er tilladt at tage kontorartikler med hjem til privat brug.

Hovedtal

 • 45 procent angiver at have taget ting med hjem fra arbejdspladsen uden at levere det tilbage. I 2008 var den tilsvarende andel 53 procent
 • 60 procent har taget ting 1-2 gange, mens det kun er 2 procent, der har gjort det mere end 10 gange
 • 38 procent angiver, at den væsentligste årsag er hjemmearbejde. 21 procent siger, at det skyldes sjusk og glemsomhed. 

Hvad tager man?

 • 72 procent taget kontorartikler som kuglepenne, papir og frimærker
 • 10 procent har taget genstande, der indgår i det arbejdspladsen producerer eller sælger.
 • 9 procent har taget fødevarer, fx kaffe og sodavand
 • 8 procent har taget restvarer
 • 5 procent har taget rengøringsartikler
 • 1 procent har taget mindre EDB-udstyr, fx mus og tastatur
 • 1 procent har taget større EDB-udstyr fx skærme, printere og computere
 • 12 procent har taget andre ting. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsens datagrundlag består af 1.506 gennemførte spørgeskemainterviews med et repræsentativt udsnit af personer i beskæftigelse mellem 15 og 65 år.

Formålet er at afdække omfanget og karakteren af arbejdspladstyveri og svind fra danske arbejdspladser og at undersøge svarpersonernes holdninger til arbejdspladstyveri og svind.

Undersøgelsen omhandler både de situationer, hvor medarbejdere stjæler genstande med et berigelseshenblik og de situationer, hvor genstande bliver brugt i en privat sammenhæng.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Materialer