Europæisk konkurrence 2017

14-07-2017

Kender du et projekt, der kan nedbringe og forebygge internetkriminalitet? Så vær med til at sprede den gode praksis i Europa.

Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award.

Temaet for 2017 er: 

Internetsikkerhed (Cyber Safety) 

Internetkriminalitet er en reel og voksende trussel, der påvirker EU’s indre sikkerhed, idet digitaliseringssamfund uundgåeligt bliver mere sårbare overfor nye internettrusler.

Projekter, som kan være med til at nedbringe og forebygge internetkriminalitet som fx bedrageri med betalingskort og internetangreb begået af organiserede kriminelle, kan søge om at modtage prisen. 

Projekterne kan både handle om at bekæmpe organiseret internetrelateret kriminalitet og om at øge befolkningens bevidsthed om de risici, der er forbundet med at bruge internettet og ”smart enheder” som smartphones, tablets mv.

Projekter med god effekt

Formålet er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og  organisationer kan deltage.

DKR vil gerne opfordre såvel store som små og lokale projekter til at indsende en ansøgning. Projektet skal beskrives i ansøgningsskemaet fra EUCPN. Alle projekter inden for temaet kan komme i betragtning, og hvert land i EU indstiller et projekt. 

Det vindende ECPA-projekt vil modtage en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.

Prisoverrækkelse i Estland

Estland er værtsnation for uddelingen af ECPA 2017, og prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Tallinn den 14.-15. december 2017, hvor projektejerne præsenterer deres projekter. Danmark kan indstille et projekt til prisen. DKR beslutter, hvem der skal indstilles fra Danmark. 

Ansøgningsskemaet indsendes til DKR hurtigst muligt og senest den 11. september 2017, gerne på e-mail dkr@dkr.dk.

Ansøgningen skal indsendes på engelsk. DKR kan evt. hjælpe med oversættelsen.

Læs evt. mere om temaet og konferencen her. Bemærk at ansøgningen skal gå gennem Det Kriminalpræventive Råd med ovenstående frist.

Materialer

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent