Kriminaliteten falder trods flere seksuelle overgreb

27-10-2016

Den faldende ungdomskriminalitet afspejler sig tydeligt i kriminalitetstallene, som igen i år er faldet på de fleste områder. Færre danskere rapporterer, at de har været udsat for en forbrydelse, og tallet er det laveste siden 2005. Det viser den nyeste offerundersøgelse.

I 2015 angav 14 %, at de har været udsat for vold, tyveri og/eller hærværk det seneste år. Ser man på vold alene, har 1,3 % været udsat for vold inden for det seneste år. Det betyder, at der er færre voldsofre i dag end tidligere.

Flere kvinder udsættes for et seksuelt overgreb

Den triste nyhed er, at flere kvinder i undersøgelsen angiver, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg på det. 1,9 % af kvinderne i undersøgelsen siger, at de har været udsat for det inden for de seneste 5 år. Denne andel er større i 2015 end i de øvrige undersøgte år (2008 - 2014).

- En af de værste krænkelser, man kan blive udsat for, er at få sin seksualitet krænket, siger Henrik Dam, formand for DKR.

- Udviklingen går den forkerte vej, og det skal stoppes. Derfor vil DKR i 2017 sætte en forebyggende kampagne i gang, og vi er i fuld gang med at indhente viden, for at kampagnen kan få en betydelig effekt, siger han.

DKR har netop søsat en omfattende undersøgelse af seksuelle overgreb i Danmark. Den skal vise omfanget af seksuelle overgreb, anmeldelsestilbøjelighed og omstændighederne ved overgrebene. Undersøgelsen kommer sommeren 2017.

Flere tal fra offerundersøgelsen

I de fleste tilfælde er gerningsmanden en nuværende eller tidligere partner. Det gælder for omkring fire ud af ti tilfælde.

At gerningsmanden er kendt kan være årsagen til, at kun lidt mere end hvert fjerde tvangssamleje anmeldes til politiet.

For godt halvdelen drejer det sig om forsøg, mens knap halvdelen er fuldbyrdet tvangssamleje.

Ofrene for tvangssamleje er relativt unge. Mere end halvdelen var 24 år eller yngre på gerningstidspunktet.

To tredjedele af tvangssamlejerne er foregået i privat bolig. Knapt hvert femte er foregået udendørs på et offentligt sted, fx en gade eller park.

73 % af tvangssamlejerne er foregået torsdag til lørdag, og 43 % af dem er foregået om aftenen mellem kl. 18 - 24.

Om offerundersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interviews med 11.000 personer årligt i alderen 16 - 74 år.

Den er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitiet og er gennemført i et samarbejde med Københavns Universitet.