Forsiden til 'Trygge byrum for alle, mange, få'

Trygge byrum for alle, mange, få

Anbefalinger til skabelse af tryghed i byrummet.

Byerne er samlingspunkter for en diversitet af mennesker. En mangfoldighed af borgere deler byens rum på tværs af økonomiske og sociale forskelle. Hvis fremtidens byrum proaktivt skal sikre tryghed og tillid mellem byens brugere, er der behov for byrum, der giver plads til alle, de mange og de få.

Med denne publikation sætter vi gennem cases, interviews og teorier fokus på tryghed på byrums-, bydels- og byniveau i et helhedsorienteret blik. Vi tager afsæt i tidligere anbefalinger fra Det Kriminalpræventive Råd og stiller skarpt på, hvordan vi i fællesskab kan styrke trygheden i praksis.

  • ForfatterDet Kriminalpræventive Råd og Juul Frost Arkitekter
  • Årstal2022
  • Antal sider63
  • Publikationen er gratis