PSP - Politi - Sociale myndigheder - Psykiatri

Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen.

Samarbejdsmodellen for PSP er udviklet i Frederiksberg Kommune i 2004.
Modellen skal tilpasses de lokale forhold, herunder eksisterende samarbejdsorganer, konkret samarbejdspraksis, den geografiske inddeling af politikredsen og optageområder for psykiatrien.

KL, Danske Regioner, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og DKR står bag denne pjece, som har til formål at inspirere til et velfungerende PSP-samarbejde. Pjecen rummer forslag til en organisatorisk opbygning af PSP-samarbejdet. Forslagene tager højde for lokale forskelle, som kan være udfordrende i opstartfasen, indtil PSP er integreret i den daglige praksis.

  • ForfatterDKR m.fl.
  • Årstal2009
  • Antal sider15
  • Publikationen er gratis