Utryghed for indbrud

En undersøgelse af utryghed for indbrud, livskvalitet og præventiv adfærd

Undersøgelsen belyser omfanget af danskernes utryghed for indbrud . Samtidig  afdækker rapporten , hvilken påvirkning forskellige faktorer fx køn, uddannelse og erfaringer med indbrud og forholdsregler , som fx n abohjælp, overvågningskamera og brug af slagvåben, har på danskernes utryghed og livskvalitet.

Rapporten baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.072 danskere og en kvalitativ undersøgelse, hvor 12 personer er blevet dybdeinterviewet om deres utryghed for indbrud. 

  • ForfatterRoskilde Universitet for Det Kriminalpræventive Råd
  • Årstal2024
  • Antal sider86
  • Publikationen er gratis