Opbevaring af våben

Hvert år bliver der stjålet våben fra private våbenejere, og derfor er det meget vigtigt, at du opbevarer og håndterer dine våben forsvarligt.

Hvad er reglerne?

Når du ejer skydevåben, har du ifølge våbenlovgivningen pligt til at opbevare dem i et godkendt og aflåst våbenskab. 

Hvis våbenskabet vejer mindre end 1000 kg, skal det fastboltes forsvarligt. De fleste våbenskabe vejer mindre end 1000 kg. 

Gem nøglen

Hvis du har et våbenskab med nøgle, så gem nøglen et MEGET sikkert sted. Indbrudstyve er gode til at finde ting!

Gem nøglen til våbenskabet forsvarligt

Tyven løber med skabet

Selvom det er lovpligtigt at fastbolte sit våbenskab forsvarligt, sker det ikke altid. De fleste tyverier af våben fra private hjem sker nemlig ved, at tyven fjerner hele våbenskabet. 

I videoen kan du se nogle anbefalinger til, hvordan våbenskabet fastgøres bedst muligt.

Flere end 25 våben

Du må have op til 25 almindelige våben, hvor max 10 må være særligt farlige våben, i et almindeligt våbenskab. Særligt farlige våben er fx glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm, pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere samt halvautomatiske rifler. 

Overtrædelse

Hvis du overtræder reglerne om sikker opbevaring af våben, kan du få en bøde eller i alvorlige tilfælde fængsel i op til fire måneder.

I meget grove tilfælde er fængselsstraffen op til to år. 

Du kan miste dit jagttegn

Du kan miste dit jagttegn og din våbentilladelse, hvis du omgås reglerne lemfældigt.

Sikring af din bolig

Hvis du vil undgå, at tyve bryder ind i din bolig, er det også en god ide at indbrudssikre den bedst muligt. Her kan du se, hvordan du gør det svært for tyven at komme ind i din bolig. 

Materialer

Transport og midlertidig opbevaring

Fra våbenbekendtgørelsen

§ 11 

Våben og ammunition mv. skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

Transport af våben

§ 25 

Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåst gemme eller fastlåst til mur eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåst gemme.

Se våbenbekendtgørelsen