Opbevaring af våben

Hvert år bliver der stjålet våben fra private våbenejere, og derfor er det meget vigtigt, at du opbevarer og håndterer dine våben forsvarligt.