Deling af billeder

Det er ulovligt at dele seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres samtykke.

Det kan virke som et uskyldigt klik, hvis du videresender eller deler billeder eller videoer, som du har fået sendt af dine venner eller bekendte. Men når du deler krænkende billeder eller videoer af andre, uden at de har givet lov til det, krænkes deres ret til privatliv. Man krænker også deres ret til at bestemme over deres egen krop.

Det kan være ekstremt grænseoverskridende og have vidtrækkende konsekvenser på både kort og lang sigt at få delt et billede eller en video af sig selv i en intim eller krænkende situation. Derudover kan deling eller opbevaring af seksuelle videoer eller billeder resultere i alvorlige straffe – særligt hvis personen på billedet eller videoen er under 18 år. Du kan finde mere om strafferammen nederst på denne side.

Send eller del aldrig krænkende billeder eller videoer

 • Når man ikke klart og tydeligt har givet et andet menneske lov til at dele et billede eller en video af sig selv, har ingen andre ret til at videredele det. Del derfor aldrig et billede eller en video, som du ikke har fået lov til at dele - heller ikke med dine bedste venner
 • Det er ulovligt at dele eller opbevare et billede eller video af pornografisk karakter af personer under 18 år - også selvom de selv har givet lov til det. Det er dog ikke ulovligt, hvis I er kærester og I begge er over 15 år. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til andre og skal slettes, hvis I slår op.

Slet det

 • Modtager du et krænkende eller seksuelt billede eller video, som du ikke har fået lov til at få af den/dem på billedet eller i videoen, skal du slette det med det samme. Det gælder på alle digitale platforme og sociale medier (telefon, computer, Ipad, Icloud, Messenger, Dropbox etc.). Du kan få hjælp hos Red Barnets SletDet-rådgivning
 • Har du tidligere gemt et seksuelt eller krænkende billede eller video af andre, som du ikke har fået lov til at få og gemme af den/dem, der er på billedet eller videoen, skal du slette det på alle digitale platforme og sociale medier (telefon, computer, Ipad, icloud, Messenger, Dropbox etc.)
 • Hvis du har fået lov til at få og gemme et billede eller video af pornografisk karakter af dem/den, der er på billedet eller videoen og personen/personerne er under 18 år, skal du slette det alligevel.

Stop spredningen 

 • Er du kommet til at dele et seksuelt eller krænkende billede eller en video, som du ikke har fået lov til at dele, skal du kontakte dem, du har sendt til og sige, at det var en fejl, og at de skal slette billedet eller videoen med det samme. Hvis du ikke har lyst til at sige det selv til personen, kan du få hjælp til, hvordan du skal håndtere situationen hos Red Barnets SletDet rådgivning 
 • Hvis du har lagt et seksuelt eller krænkende billede eller en video på nettet af andre, så skriv til dem, der styrer hjemmesiden, at billedet skal fjernes. På Facebook og Instagram kan man blokere indhold og anmelde det. Du kan få hjælp via SletDet.

Sig fra!

 • Sig fra hvis du kender nogen, der deler seksuelle eller krænkende billeder eller videoer uden de har fået lov til det. Du kan fx starte med at spørge, om de har fået lov? Og så skal du fortælle, at det er strafbart.

Søg rådgivning 

 • Tal med en voksen, du stoler på, hvis du oplever, at der bliver delt seksuelle eller krænkende billeder eller videoer af dig selv eller andre, eller hvis du selv er kommet til at dele. Du kan også kontakte Red Barnets SletDet-rådgivning og få anonym rådgivning om, hvad du skal gøre.
 • Hvis du ufrivilligt har fået delt et billede af dig selv og vil melde det til politiet er det en god ide at kunne dokumentere den ulovlige deling - tag fx et screenshot af delingen.

Til forældre

Det er en del af ungdomskulturen i dag at dele billeder og videoer. Men du har som forælder ansvar for, at dit barn bliver godt rustet til at navigere fornuftigt i den digitale verden. Det kan du bl.a. gøre ved, at:

 • lære dit barn at reflektere over, italesætte og respektere grænser og rettigheder
 • tale med dit barn om de konsekvenser, der kan være af deling af krænkende billeder og videoer
 • opfordre dit barn til at sige aktivt fra og til at tale med dig eller en anden fortrolig voksen, hvis de får kendskab til deling af krænkende materiale
 • gøre dit barn opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at noget forbliver privat, når det først er sendt ud, men at man har krav på, at andre spørger om lov til at dele et billede eller en video
 • gøre dit barn opmærksom på, at man ikke selv må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke – ikke engang med sine bedste venner. Det kan være strafbart. Du kan læse om strafferammen her på siden og om straffeattester her.

Du kan finde inspiration til, hvordan du kan tale med dit barn om seksualitet og grænser på nettet her.

Fagfolk kan læse mere her.