Voldtægt

Ung kvinde.

Voldtægt sker forholdsvist sjældent, og du skal derfor ikke lade frygten styre din adfærd, så du bliver hjemme eller bliver særlig vagtsom over for andre generelt.

Det er vigtigt at understrege, at enhver har lov til at gå klædt som de vil, uden at det giver andre frit lejde til at begå overgreb. Det er også helt lovligt at drikke sig fuld og opføre sig fjollet og flirtende hvor som helst og når som helst. Et nej skal respekteres alligevel.
DKR     

Når det er sagt, kan der være situationer, hvor det er nødvendigt at være opmærksom og passe på sig selv. Med det udgangspunkt har vi følgende råd:

 • Vær opmærksom på dine grænser og om situationen føles forkert
 • Sig fra, hvis dine grænser overskrides
 • Det kan være en god ide at fortælle nogen, hvor du er henne. Giv besked, hvis du ændrer planer
 • Tænk over, hvor du færdes og din mulighed for at få hjælp fra andre
 • Hvis man drikker for meget, kan man miste situationsfornemmelsen og have svært ved at fornemme sine egne og andres grænser
 • Planlæg hvordan du kommer hjem - kend togtider, nummeret på en taxi eller aftal at blive hentet
 • Hvis du har en aftale med en fremmed, så sørg for at mødes på en café eller et andet offentligt sted
 • Forlad stedet eller selskabet, hvis du føler dig utryg. 

Voldtægt begået af din partner

Kontrollerende adfærd og trusler fra din partner kan være en optakt til et overgreb og skal tages alvorligt. Søg hjælp hos familie eller venner, hos din læge, på krisecentre eller hos din kommune, hvis du oplever vold eller trusler om vold i dit forhold.

 • Husk at du altid har ret til at sige fra, også over for din partner
 • Husk at I er to om at bestemme, hvad god sex er
 • Vær opmærksom, hvis konflikter i dit parforhold er ved at udvikle sig voldeligt – søg hellere hjælp for tidligt end for sent.     

Voldtægt og overgreb begået af en ven eller bekendt

Seksuelle overgreb kan også begås af en bekendt eller (tidligere) ven. Det kan være svært at sige tydeligt fra, hvis en man kender godt bliver for pågående eller truende. Det er dog vigtigt at få sagt klart fra og måske tilkalde hjælp fra andre, hvis ens grænser bliver overskredet. 

 • Husk at du altid har ret til at sige nej, også over for en person, du kender godt
 • For meget alkohol kan betyde, at man har svært ved at mærke sine egne og andres grænser og vurdere situationen 
 • Det er altid okay at skifte mening – selvom man ikke har sagt nej fra starten, er det stadig i orden at gøre det senere.

Det er vigtigt at kende og respektere sine egne grænser og være tydelig omkring dem. Men andres grænser skal også respekteres selv om de er helt forskellige fra dine. 
DKR

Kontaktvoldtægt

Kontaktvoldtægt er en voldtægt, der er begået i forbindelse med et kortvarigt møde, fx hvor offer og gerningsmand har mødt hinanden i byen, på nettet, på en date eller lignende.

Vær opmærksom i disse situationer:

 • Hvis du er sammen med en person, du lige har mødt, og det alligevel ikke føles rigtigt, har du ret til at sige fra, også selv om du selv har inviteret personen hjem
 • For meget alkohol kan betyde, at man har svært ved at mærke sine egne og andres grænser og vurdere situationen 
 • Hvis du skal på date med en, du ikke kender, så aftal at mødes et offentligt sted, fx en café eller restaurant. 

Overfaldsvoldtægt

Et pludseligt og uventet angreb som overfaldsvoldtægt er, er svært at forebygge. Men du kan forsøge at undgå situationer, hvor det kan lade sig gøre:

 • Søg hen, hvor der er andre mennesker eller tag en taxa hjem, hvis du er alene
 • For meget alkohol kan betyde, at man har svært ved at vurdere en potentiel farlig situation eller søge hjælp.

Her kan du få hjælp

På vores Danmarkskort kan du se de steder, du kan kontakte, hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller en voldtægt. Der er også steder, du kan henvende dig, hvis du har brug for at snakke om svære spørgsmål om sex. 

Undgå at begå overgreb

Hvis du har begået et seksuelt overgreb eller er bange for at kunne finde på det, er der forskellige muligheder for at få hjælp.

Få rådgivning og hjælp her. 

Flemming Wridt Jensen

Videnskonsulent