Hadforbrydelser

Hadforbrydelser er trusler, vold, hærværk, tyveri eller røveri begået mod personer, som gerningsmanden mener tilhører en bestemt gruppe.

Hadforbrydelser begås typisk mod grupper med anden etnisk baggrund, religion eller seksuel orientering. Overgrebet sker som regel uprovokeret og pludseligt, uden at offeret og gerningsmanden kender hinanden på forhånd. Hadforbrydelser kan sprede utryghed og usikkerhed blandt alle, som tilhører en udsat gruppe.

Desværre anmelder mange ikke denne form for forbrydelser. Nogle frygter for negative konsekvenser, og andre tror ikke, det fører til noget.

Det er vigtigt at anmelde hadforbrydelser, så omfanget bliver kendt, og problemerne kan bekæmpes og forebygges.

Hvis du er udsat for en hadforbrydelse

Anmeld hadforbrydelser til politiet. Ring til 114 eller akut til 112. Du kan også henvende dig på nærmeste politistation.

Se også politiets gode råd, hvis du er udsat for eller vidne til en hadforbrydelse. 

Andre muligheder

Projekt 'Stemplet' skal bekæmpe hadforbrydelser og diskrimination. Der er udviklet en app til mobiltelefoner på dansk og engelsk, som kan benyttes til anonymt at anmelde hadforbrydelser. Københavns Kommune, politiet og Institut for Menneskerettigheder står bag "Stemplet". Kommunen deler de modtagne oplysninger med Københavns Politi.