Fakta om vold på arbejdspladsen

Arbejdsrelateret vold udgør en stigende andel af de samlede voldshændelser.
Fra 2008 til 2017 er arbejdsrelateret vold steget fra 8% til 11% af de samlede voldsskader. Til sammenligning er der i samme periode sket et fald i antallet af voldsskader i forbindelse med sport og fritid fra 25% til 11%.