Forældrenetværk

Forældrenetværk er en indsats, som har vist lovende resultater. Her mødes seks-otte forældre, som fx har problemer med, at deres børn pjækker fra skole eller måske hænger ud sammen sent om aftenen.

Møderne bruges til at finde fælles løsninger på problemerne.

SSP-konsulenten fungerer som proceskonsulent og facilitator. Møderne styres af forældrene selv. På møderne fortæller forældrene på skift, hvad der optager dem her og nu, og de giver hinanden gode råd om, hvordan de kan afhjælpe deres børns problemer. Forældrene bruger også hinanden til at finde fælles løsninger på de problemer, de har med deres børn, og de fortæller, at det styrker dem i forældrerollen.

Vi blev vores forældreansvar meget mere bevidst.

Forælder i netværksgruppe

Om Forældrenetværk

  • Mindst fire forældre deltager frivilligt og anonymt i forældrenetværksgruppen
  • Facilitator er typisk en SSP konsulent med proceslederuddannelse. Det virker positivt på forældrene, at facilitatoren ikke er en del af de sociale myndigheder. De ønsker sikkerhed for, at det de snakker om ikke går videre til ”systemet”
  • Forældrene bestemmer selv dagsordenen, og samtalerne er fortrolige. Deltagerne har tavshedspligt i forhold til de informationer, der udveksles på møderne
  • Facilitatoren kan fx bidrage med viden om det kommunale system, om rusmidler og ungdomskriminalitet osv. – uden decideret at rådgive eller vælge retning
  • Ved ophør af forældrenetværket har forældrene stadig mulighed for at kontakte facilitatoren. Det betyder, at de ikke føler sig overladt til sig selv igen.

I indsatsen tager man fat om problemerne, før de når at udvikle sig til gentagen kriminalitet hos de unge.

Undersøgelse af Forældrenetværk

Forældrenetværk er sammen med fire andre indsatstyper beskrevet i rapporten ”Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet”. Rapporten kortlægger danske og internationale studier udgivet mellem 2000 og 2015, der viser effekter af forskellige inddragende tiltag. Der er desuden foretaget en kvalitativ afdækning af Forældrenetværk igennem interviews med Furesø Kommune som har erfaring med indsatsen.

Kortlægningen giver gode eksempler på, hvordan kommunerne kan samarbejde med familie og forældre om tidlige kriminalitetsforebyggende indsatser, som er lette at implementere og økonomisk overkommelig for kommunerne.

Henriette Nobili Christiansen

Barselsorlov

Materialer

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.