Problemskabende ungdomsgrupper

Man kan kategorisere problemskabende ungdomsgrupper ud fra forskellige risikofaktorer. Kategoriseringen gør det nemmere at planlægge forebyggende indsatser.

Undersøgelsen Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark tegner et nuanceret billede af unge, der hænger ud i grupper. Undersøgelsen inddeler ungdomsgrupperne i tre:

 • Bekymrende vennegrupper
 • Territorielle grupper
 • Kriminelle ungdomsgrupper.

Undersøgelsens risikoindikatorer bruges til at genkende det uroskabende og kriminelle potentiale ved en gruppe, og det gør det nemmere at vurdere gruppernes risiko for at blive meget kriminelle.

Fokus på indsatser over for hele gruppen

Undersøgelsen peger også på en række virksomme indsatser, der spænder fra helt tidlige indsatser i forbindelse med graviditet og fødsel til exit-programmer over for bandemedlemmer. Der er desuden fokus på gruppeindsatser, hvor man arbejder med de unge i gruppesammenhæng.

Undersøgelsen viser, at gruppesamtaler med de unges familier er et af de redskaber, de lokale praktikere nævner som indsats over for problemskabende ungdomsgrupper.

De tre grupper

 1. Bekymrende vennegrupper
  Unge i alderen 12 - 17 år, der finder sammen om rusmidler. De socialiserer på gaden og i offentligheden, men uden at have et særligt område.
 2. Territorielle, uroskabende ungdomsgrupper
  Unge i alderen 13 - 23 år. De er altid knyttet til et geografisk område (boligområde, kvarter eller bydel) og kender typisk hinanden fra opvækst samme sted.
 3. Kriminelle ungdomsgrupper
  Ligner de territorielle, uroskabende ungdomsgrupper, men adskiller sig ved at have tættere relationer til voksne kriminelle fra rocker- og bandemiljøet og i forlængelse heraf begå mere alvorlig kriminalitet.

Risikoindikatorer

Risikoindikatorer kan bruges til at genkende og vurdere det uroskabende og kriminelle potentiale ved en gruppe:

 • Hvor alvorlig kriminalitet, de unge i gruppen begår
 • Hvor tætte relationer, de unge har til voksne kriminelle
 • Hvor stærkt tilhørsforhold og territoriel hævdelse, de unge har til området
 • Hvor mange 'støtter' de unge kan mobilisere i tilfælde af en konflikt med andre grupper.

Fakta om undersøgelsen

Dataindsamlingen er foretaget af DKR i perioden juli 2012 til og med november 2012.

Undersøgelsens empiri udgøres af interviews 12 steder i landet med i alt 55 professionelle fagfolk, der kender og arbejder med de unge i lokalområdet.

Problemskabende ungdomsgrupper bliver i rapporten defineret som: Grupper af unge, der primært mødes på gaden, har uroskabende adfærd og er i risikozonen for at begå – eller allerede begår – kriminalitet.

Materialer