Ungdomskriminalitet i tal

Pust med grøn spraymaling.

Kriminalitet forbindes ofte med ungdomsårene. Faktisk begår unge mere kriminalitet end andre, men de bliver også oftere udsat for kriminalitet. Det er de færreste kriminelle unge, der begår kriminalitet som voksne.

Selvom kriminalitet typisk sker i ungdomsårene, er det en mindre andel af de unge der begår kriminalitet. Fx har 4 % af 12 - 25-årige stjålet varer i en butik inden for det seneste år. 0,9 % af unge under 18 år blev i 2015 mistænkt eller sigtet for en straffelovsovertrædelse.    

Tyveri er en af de kriminalitetsformer, unge oftest er udsat for og selv begår.

Kriminelle ungdomsgrupper

Vennegrupper og jævnaldrende er et centralt omdrejningspunkt for unges udvikling og hverdagsliv. Det er helt normalt at unge mennesker samles i grupper. Imidlertid kan nogle ungdomsgrupperinger være problemskabende og have kriminalitet som et samlingspunkt. Langt de fleste kriminelle ungdomsgrupper opløses eller skifter karakter med tiden, og de fleste unge er kun kortvarigt med i en sådan gruppe.

Omkring 3 % af unge i 7. - 9. klasse indgår i en kriminel ungdomsgruppe, defineret som

  • en ungdomsgruppe, der har holdt sammen i mere end tre måneder
  • som primært mødes på gaden
  • hvis ulovlige aktiviteter udgør en del af gruppens identitet.

Når kriminaliteten bliver digital

I takt med samfundets digitalisering og unges brug af internettet vil kriminalitet blandt unge også antage nye former. Vi mangler viden om omfanget af it-kriminalitet blandt børn og unge.

Ungeprofilundersøgelsen viser, at mere end hver tiende unge har været udsat for at blive snydt i forbindelse med internethandel inden for det seneste år. Vi har begrænset viden om hvor meget it-kriminalitet unge selv begår.

Hvorfor begår unge kriminalitet?

Der kan være mange årsager til at unge begår kriminalitet. For nogle unge kan det handle om spænding, en måde at være sammen med venner på, og for andre om at få adgang til materielle goder eller en konsekvens af mistrivsel.

Størstedelen af de unge, der begår kriminalitet på et tidspunkt i ungdomsårene, fortsætter ikke med det ind i voksenlivet.