Stier og veje

På stier med udsyn og åbenhed til siderne har man god mulighed for at orientere sig og skifte retning, hvis man føler sig utryg.

Det er bedre at anlægge få centrale stier frem for mange spredte stier. Ruter for fodgængere, cykler og biler skal være tydelige, så man kan se hvilken vej man skal, og ikke bliver i tvivl om retningen undervejs.

Adgangsvejene til boligområdet skal være overskuelige, og der skal være god skiltning.

Tunneler er mange gange utrygge at gå igennem og her kan man arbejde med belysning og gode oversigtsforhold. 

Trafik gennem området

Boligområder, der i nogen grad er isoleret fra den omkringliggende by, kan have gavn af nye veje og stier som kan åbne for, at flere mennesker naturligt kommer gennem området  og at beboerne kan vælge mellem flere veje ud af bebyggelsen.

Nogle beboere ønsker ikke at få mere trafik gennem deres område, fordi de oplever trafik som en gene eller risiko. Veje igennem et område kan designes så boligområdet åbnes op og trafikkens hastighed holdes nede med fartdæmpende elementer. Gevinsten ved at få flere mennesker gennem området er, at det opleves som mere trygt.

Trafik gennem et område kan dæmpes med skilte og bomme. 

Hans Peter de Place

Udviklingskonsulent

Materialer