Stier og veje

På stier, hvor der er åbent til siderne og godt overblik, har man mulighed for at orientere sig og skifte retning, hvis man føler sig utryg.

Det er bedre at anlægge få centrale stier frem for mange spredte stier. Ruter for fodgængere, cykler og biler skal være tydelige, så man kan se hvilken vej man skal, og ikke bliver i tvivl om retningen undervejs.

Adgangsvejene til boligområdet skal være overskuelige, og der skal være god skiltning.

Fodgænger- og cykelsti

Tuneller

Tunneler er mange gange utrygge at gå igennem, hvis de er mørke og har dårlige oversigtsforhold. Man kan arbejde med forskellige former for belysning, som skaber tryghed. 

Utryg tunnel
Tunnel med lys

I Måløv har man gjort et utrygt område trygt ved at arbejde med oversigtsforhold og belysning. Hør byplanarkitekt Annegitte fortælle. 

Trafik gennem området

Boligområder, der er isoleret fra den omkringliggende by, kan have gavn af nye veje og stier. De kan åbne for, at flere mennesker naturligt kommer gennem området, og at man kan vælge flere forskellige veje ind og ud af bebyggelsen.

Nogle beboere ønsker ikke at få mere trafik gennem deres område, fordi de oplever trafik som en gene eller risiko. Veje igennem et område kan designes så boligområdet åbnes og trafikkens hastighed holdes nede med fartdæmpende elementer. Gevinsten ved at få flere mennesker gennem området er, at det opleves som mere trygt.

Bomme kan dæmpe trafikken

Knallertkørsel og anden trafik gennem et område kan dæmpes med bomme. 

Hans Peter de Place
Udviklingskonsulent

Materialer