Se og bliv set

Opmærksomme mennesker i byrummet, naturlig overvågning, er den mest kriminalpræventive og tryghedsskabende faktor.

Naturlig overvågning findes i byrum og boligområder, hvor der er mennesker på gader, veje og stier i store dele af døgnet, og hvor der er rent og velholdt. Vi er med vores tilstedeværelse med til at sætte normen for god og acceptabel opførsel.

Når byen består af steder, vi kan lide at opholde os på, vil vi som mennesker også passe på disse steder. Lysten til at bruge byrummet giver os et tilhørsforhold og psykologisk ejerskab til det. Den sociale dimension i arkitektur og byplanlægning har altså en betydelig vægt.

Liv og mennesker forebygger kriminalitet, fordi risikoen for at blive opdaget er stor. 

Øjne på gaden

Bygninger skal udformes, så de vender vinduerne mod offentlige områder. Vinduer der vender ud mod fællesarealer og parkeringspladser er med til et give flere øjne på gaden og dermed større risiko for at blive opdaget, hvis man vil begå kriminalitet.

Vinduer ud mod fællesområder gør det svært at begå kriminalitet uden at blive set.
 
Når et boligområde er indrettet så det er muligt at holde øje med stier, veje og parkeringspladser, øges trygheden, og risikoen for kriminalitet bliver mindre.

Garagerporte der vender ud mod vejen og væk fra boligblokken.
Her kan beboerne ikke holde øje med garagerne fra vinduerne, og risikoen for indbrud er derfor stor.

Placering af cykel- og skraldeskure i rummet mellem husene bør ske, så blinde vinkler og dermed gemmesteder undgås. Beplantning i og omkring et boligområde bør skæres ned til 1,2 meters højde, og træerne bør opstammesså man kan se, hvad der foregår i området, og holde øje med mistænkelig adfærd. Hække og buskads omkring private haver bør ligeledes skæres ned til 1,2 meter, hvilket gør det svært for en indbrudstyv at gemme sig.

Høje hegn og skure gør det nemt for en tyv at gemme sig. 

Områderne bliver mere trygge, hvis der er blandede funktioner, attraktive offentlige områder og gode faciliteter til aktiviteter i store dele af døgnet. 

Gyldenrisparken på Amager blev renoveret i 2010/2011, og her har man tænkt forskellige funktioner ind i området. Det skaber tryghed for beboere og gæster. Tag på rundtur med Hans Peter de Place.

Hans Peter de Place

Udviklingskonsulent