Trygge byer

Fagfolk kan

  • tænke forebyggelse ind i byplanlægningen
  • vedligeholde fælles områder og faciliteter, så der ser pænt ud
  • tage på tryghedsvandringer.

Nyt om by- og bolig

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.