Trygge byer

Fagfolk kan

  • tænke forebyggelse ind i byplanlægningen
  • vedligeholde fælles områder og faciliteter, så der ser pænt ud
  • tage på tryghedsvandringer.

Indbrud

Antallet af indbrud i private hjem har i en række år ligget på omkring 32.000. I 2009 toppede det med 48.670 indbrud, og herefter har tallet været faldende. I 2020 var der 17.529 indbrud, hvilket er det laveste niveau siden 2007. Nabohjælp giver et godt naboskab og forebygger indbrud, og det kan både bruges i villaområder og etagebyggerier. 

Se mere om Nabohjælp i boligblokke 

Kilde: Danmarks Statistik

Nyt om by- og bolig

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.