Sociale overdrivelser

Unge har ofte overdrevne forestillinger om, hvad de andre gør. Når de får kendskab til kammeraternes reelle adfærd, påvirker det dem i samme retning.

Der er de senere år blevet mere fokus på, at risikoadfærd ikke blot skyldes manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer. Risikoadfærd er også et socialt fænomen. Forskning har vist, at vi mennesker forsøger at leve op til det, vi tror er andres forventninger til os.

Det har imidlertid vist sig, at forestillingerne om andres forventninger ofte er forkerte og har en tendens til at være forvrængede og præget af sociale overdrivelser. Mange tror, at andre mennesker er mere risikovillige, end de selv er, og forsøger at leve op til det – en tendens, der specielt er udbredt i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor betydning og vægt i de unges livsverden.

At arbejde bevidst med de sociale overdrivelser i forhold til risikoadfærd som rygning, alkohol og kriminalitet har vist sig at reducere risikoadfærden samt de sociale overdrivelser hos unge.