Konfliktmægling i skolen

Mægling har vist sig som en brugbar metode til børn og unge, som skal have hjælp til at løse deres konflikter. Mægling hjælper også de unge til at holde sig fra destruktiv adfærd.

Det særlige ved mægling er, at konfliktløsningsmetoden er frivillig og fortrolig. Den går ud på, at en tredjeperson, en mægler, hjælper parterne til selv at finde en løsning, som begge er tilfredse med. Parterne forpligter sig ikke på forhånd til nogen bestemt aftale, og de kan afbryde mæglingen, når de vil. Mægleren har tavshedspligt, og målet er at parterne selv tager ejerskab til deres konflikt, danner en fælles mening om konflikten, genopretter værdighed eller relationer og indgår holdbare aftaler. Mægleren træffer ingen afgørelse i sagen.

Mægling virker

Resultaterne af konfliktmægling er bemærkelsesværdige: De unge der har gennemført en mægling, kommer ikke i samme konflikt igen. Og det ser ud til, at mæglingen er med til at afholde de unge fra destruktiv adfærd og styrker deres følelse af at kunne handle i eget liv. Mægling ser således ud til at have kriminalpræventive potentialer ud over, at processen genopretter forholdet mellem parterne.

Projekt i otte kommuner

Konfliktmægling blandt 12 - 15-årige er startet som et udviklingsprojekt i samarbejde mellem Socialministeriet, DKR og otte kommuner. I projektperioden har de otte kommuner uddannet 52 mæglere, hvoraf de fleste i det daglige er lærere, pædagoger, socialrådgivere, gadearbejdere og politibetjente. De 52 mæglere gennemførte flere end 300 meget forskellige mæglinger. Projektet blev afsluttet i foråret 2006.

Projektets resultater er meget positive, og kommuner og skoler som er interesserede i at arbejde med metoden, kan hente inspiration i projektets forskellige materialer.

Henriette Andréa Nobili
Henriette Andréa Nobili (orlov)
Specialkonsulent

Materialer