Baggrundsviden og tal

To drenge sidder udendørs på en trappe og sludrer.

Langt de fleste unge begår ikke kriminalitet.

I de senere år er ungdomskriminaliteten faldet markant i Danmark og i mange andre vestlige lande. Størstedelen af danske unge begår ikke kriminalitet i ungdomsårene. Mere end 90 % af danske unge mellem 12 - 25 år har ikke begået kriminalitet inden for det seneste år.

Faldet i ungdomskriminalitet ses både af den politiregistrerede kriminalitet og af selvrapporteringsundersøgelser.

Børne- og ungdomskriminalitet er mere end halveret fra 2006 til 2015, hvis man ser på den politiregistrerede kriminalitet. Nedenstående figurer viser udviklingen fordelt på alder.