Udvalget for Børn og Unge

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats overfor børn og unge.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af, mod og mellem børn og unge
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter og indsatser rettet mod børn og unge og andre relevante aktører
  • styrke det lokale tværfaglige samarbejde med udgangspunkt i samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi (SSP)
  • skabe tryghed blandt børn og unge
  • sikre, at DKR's rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer blandt børn og unge.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's overordnede mål.

Udvalgets medlemmer

Formand

Kim Hansen

Dansk Socialrådgiverforening

Sekretær

Ninna Lagoni Hansen

Lars Aaberg

Skolelederforeningen

Peter Andersen

Lejernes Landsorganisation

Robert F. Andersen

Serviceforbundet

Preben Astrup

Danmarks Idræts-Forbund

Gert Bisgaard

Politiinspektør
Østjyllands Politi

Christina Borries

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Tone DiBona

Kriminalforsorgen

Lasse Lykke Gregersen

Justitsministeriet

Bo Hansen

BUPL

Claus Hansen

Ungdomsringen

Signe Mia Hansen

Socialstyrelsen

Hanne Hartoft

Børnerådet

Jørn Højer-Pedersen

Danmarks Lærerforening

Niels Henriksen

Landsforeningen af ungdomsskoleledere

Sheku Amadu Jalloh

Skole og Forældre

Frank Jørgensen

Uddannelsesforbundet

Morten E.G. Jørgensen

Dansk Ungdoms Fællesråd

Niels Lykke Lynnerup

Danmarks Lærerforening

Per Ullner Nielsen

Uddannelsesforbundet

Kirstine Nylev

Socialpædagogerne (SL)

Lise Bagge Rasmussen

Undervisningsministeriet

Pernille Ødegaard Skovsted

SSP-samrådet

Anette Storgaard

Aarhus Universitet

Tine Søberg

Rigspolitiet, NFC

Mette Vestergaard

Danske Regioner

Benny Wielandt

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Lisbeth Wissing

Kriminalforsorgen

Ellen Østergaard

Børnesagens Fællesråd