Plenarforsamlingen

Plenarforsamlingen godkender DKR's prioriteringer, indstillinger om nye medlemmer og formandens årlige beretning.

Det Kriminalpræventive Råds plenarforsamling består af myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner, som har en betydningsfuld viden på et område, der er centralt for rådets arbejde.