Plenarforsamlingen

Det Kriminalpræventive Råd består af myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner, som har en betydningsfuld viden på et område, der er centralt for rådets arbejde.

 Vores mange medlemsorganisationer udgør tilsammen DKR's plenarforsamling. Plenarforsamlingen godkender DKR's prioriteringer, indstillinger om nye medlemmer og formandens årlige beretning.

Erik Christensen
Erik Christensen
Formand for DKR
Thomas Brenøe
Næstformand for DKR

Sekretær for Plenar

Anna Karina Nickelsen

Plenarforsamlingens medlemsorganisationer og personlige medlemmer

Advokatsamfundet

Alkohol og Samfund

Askovfonden

BUPL

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Undervisningsministeriet

Børnerådet

Børnesagens Fællesråd

COOP Danmark A/S

Danmarks Almene Boliger

Danmarks Idræts-Forbund

Danmarks Vejlederforening

Dansk Byggeri

Dansk Erhverv

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Ungdoms Fællesråd

Den Danske Dommerforening

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Finans Danmark

Forbrugerrådet Tænk

Foren. af Fængselsinspektører og Vicefængselsinspektører

Foreningen af Offentlige Anklagere

Foreningen af Socialchefer i Danmark

Fonden for Socialt Ansvar

Foreningen af Statsadvokater

Forsikring & Pension

High:Five

Ingeniørforeningen i Danmark

Justitsministeriet

KL - Kommunernes Landsforening

Formand, næstformand og faste medlemmer af Forretningsudvalget

Kriminalforsorgsforeningen

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Lejernes Landsorganisation

Mødrehjælpen

Offerrådgivningen

Politiforbundet

Rigsadvokaten

Rigspolitichefen

Serviceforbundet

Sex og Samfund

SikkerhedsBranchen

Skatteforvaltningen

Skole og Forældre

Skolelederforeningen

Social- og Indenrigsministeriet

Socialpædagogernes Landsforbund

Socialstyrelsen

SSP Samrådet

Uddannelsesforbundet

Ungdomsringen

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Professor Anette Storgaard, Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Adjunkt Linda Kjær Minke, Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Lektor Charlotte Mathiassen, DPU, Aarhus Universitet

Formanden for Udvalget for Børn og Unge

Formanden for By- og Boligudvalget

Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Formanden for Borgerudvalget