Forretningsudvalget

Forretningsudvalget sætter rammerne for DKR's arbejde og tager stilling til principielle spørgsmål i forhold til arbejdet.

Forretningsudvalget har også ansvaret for DKR's regnskab og budget. Forretningsudvalget indstiller nye medlemmer til rådet og forelægger udkast til de årlige prioriteringer over for Plenarforsamlingen.

Forretningsudvalgets medlemmer

Erik Christensen

Formand for DKR

Thomas Brenøe

Næstformand for DKR

Sekretær for FU

Frederik Vedel Hilstrøm

Lars Alexander Borke

Procesdirektør
Dansk Erhverv

Benny Husted

SSP-Samrådet

Lene Frank

Politidirektør, Rigspolitiet
For Rigspolitichefen

Jørgen Meyer

Politidirektør
Syd- og Sønderjylland

Linda Kjær Minke

Lektor
Syddansk Universitet

Turan Savas

KL

Vibeke Jensen

Beskæftigelseschef
FSD / Delt mandat

Ane Stallknecht

Børne- og Kulturchefforeningen / Delt mandat

Anne Tønnes

Politidirektør
København