Forretningsudvalget

Forretningsudvalget sætter rammerne for DKR's arbejde og tager stilling til principielle spørgsmål i forhold til arbejdet.

Forretningsudvalget har også ansvaret for DKR's regnskab og budget. Forretningsudvalget indstiller nye medlemmer til rådet og forelægger udkast til de årlige prioriteringer over for Plenarforsamlingen.

Forretningsudvalgets medlemmer

Erik Christensen
Erik Christensen
Formand for DKR
Thomas Brenøe
Næstformand for DKR

Sekretær for FU

Frederik Vedel Hilstrøm
Lars Alexander Borke
Procesdirektør
Dansk Erhverv
Benny Husted
SSP-Samrådet
Lykke Sørensen
Politidirektør, Rigspolitiet
For Rigspolitichefen
Linda Minke
Linda Kjær Minke
Lektor
Syddansk Universitet
Turan Savas
KL
Vibeke Jensen
Beskæftigelseschef
FSD / Delt mandat
Arne Gram
Arne Gram
Politidirektør
Fyns Politi
Ane Stallknecht
Børne- og Kulturchefforeningen / Delt mandat
Anne Tønnes
Politidirektør
København