Borgerudvalget

Udvalget styrker forebyggelsen af kriminalitet og skaber tryghed gennem effektiv formidling af DKR's rådgivning til borgerne.

Udvalget arbejder med at

  • øge borgernes opmærksomhed på, at alle kan bidrage til at forebygge kriminalitet, at alle bør blive bevidste om deres muligheder for at gøre noget, og at alle må handle
  • skabe tryghed og reducere kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's overordnede mål.

Borgerudvalgets medlemmer