Borgerudvalget

Udvalget styrker forebyggelsen af kriminalitet og skaber tryghed gennem effektiv formidling af DKR's rådgivning til borgerne.

Udvalget arbejder med at

  • øge borgernes opmærksomhed på, at alle kan bidrage til at forebygge kriminalitet, at alle bør blive bevidste om deres muligheder for at gøre noget, og at alle må handle
  • skabe tryghed og reducere kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's overordnede mål.

Borgerudvalgets medlemmer

Formand

Jette Kammer

Forbrugerrådet Tænk

Næstformand

Kasper Skov Mikkelsen

SikkerhedsBranchen

Sekretær

Henriette Nobili Christiansen

Robert F. Andersen

Serviceforbundet

Mette Raun Fjordside

Forbrugerrådet Tænk

Søren Gøtzche

Fritid og Samfund

Mads Hardahl-Haugaard

SSP Samrådet

Søren Kjeldmand

Forsikring & Pension

Benny Wielandt

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening