Sekretariatschef

Vil du stå i spidsen for Det Kriminalpræventive Råds sekretariat og lede engagerede medarbejdere, der arbejder for at fremme trygheden og forebygge kriminalitet? Så kan det være dig, vi leder efter.

Det Kriminalpræventive Råd er et uafhængigt sagkyndigt råd, der har til formål at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet. Rådet har ca. 60 medlemmer, der repræsenterer de centrale aktører i arbejdet med kriminalitet og forebyggelse af kriminalitet i samfundet. Medlemmerne repræsenterer myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner med viden af betydning for Det Kriminalpræventive Råds arbejde.

Sekretariatet understøtter Det Kriminalpræventive Råd med sekretariatsbistand. Sekretariatet sikrer sammenhæng og dialog på tværs af Det Kriminalpræventive Råd og faciliterer arbejdet i udvalg og rådsledelse. Sekretariatet har også ansvaret for at følge kriminalitetsudviklingen og udviklingen i viden om forebyggelse og tage initiativ til, at rådet indhenter ny viden.

Sekretariatet er en selvstændig funktion, som er administrativt tilknyttet Rigspolitiet. Der er et tæt samarbejde inden for sekretariatets faglige områder. Sekretariatet består af ca. 30 medarbejdere.

Stillingen

Som sekretariatschef er det din opgave at lede sekretariatet samt at sætte forebyggelse på dagsordenen og medvirke til at Det Kriminalpræventive Råd bliver en endnu vigtigere aktør på området. Der er brug for en sekretariatschef med visioner på området.

Du er ansvarlig for sekretariatets personale, økonomi, administration, kommunikation m.m. Du skal kunne indgå i et tæt samarbejde med formanden og rådsledelsen. Herudover skal du indgå i tæt og tillidsfuldt samarbejde med de mange andre aktører på området.

Du skal være god til at opbygge relationer, samarbejde og skabe netværk. Sekretariatschefen har en vigtig rolle som brobygger mellem Rådets medlemmer og interessenter. Man skal kunne sætte retning, og også være god til at lytte og kunne indgå i et samspil med en politisk ledelse, personalet og medlemskredsen, der rummer mange interesser.

Som sekretariatschef skal du bruge dine analytiske evner til bl.a. at identificere udviklingsmuligheder og sætte retning, og du skal kunne skabe et godt arbejdsmiljø og forstå de mange forskellige fagligheder i Det Kriminalpræventive Råd.

Dine kompetencer

Det er afgørende, at du foruden din relevante ledererfaring har gode kommunikative evner og brænder for det forebyggende arbejde. Som sekretariatschef skal du kunne skabe følgeskab, sætte retning og være god til opbygning af relationer.

Du skal kunne lede værdibaseret med en klar vision, så det giver mening både organisatorisk og individuelt. Det er en fordel, hvis du har bred ledererfaring, herunder ledererfaring fra en politisk styret organisation. Du skal kunne motivere både indad, udad og opad. Det er en fordel, hvis du har indsigt i og erfaring med kriminalitetsforebyggelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Dine løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten samt cirkulære om åremålsansættelse.

Stillingen er klassificeret i løngruppe 1, og ansættelse vil ske på åremålsvilkår.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand i politiet, kan du bevare din ansættelsesform.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Dit arbejdssted bliver i Det Kriminalpræventive Råds Sekretariat, Artillerivej 55, 2300 København S.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Rigspolitiet har røgfri arbejdstid.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR direktør Lene Vejrum på mobil 21776983.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger et job i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis.

For tjenestemænd stiles ansøgningen til Hans Majestæt Kongen.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Samtaler forventes afholdt fra uge 26 og 27.

Ansøgningsfrist: 19. juni 2024

Senest opdateret 03-06-2024

Kontakt

Lene Vejrum
HR direktør i Rigspolitiet

Ansøgning

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger et job i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis.

For tjenestemænd stiles ansøgningen til Hans Majestæt Kongen.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Samtaler forventes afholdt fra uge 26 og 27.
 
Ansøgningsfrist: 19. juni 2024