Praktikant til foråret 2024

Interesserer du dig for forebyggelse af kriminalitet og at fremme tryghed i Danmark? Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor faglig udvikling og socialt sammenhold er prioriteret højt? Så søg praktikantstillingen i Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

Som praktikant i DKR bliver du en del af et dygtigt hold, der arbejder for at sætte kriminalitetsforebyggelse på dagsordenen hos beslutningstagere, samfundsaktører og borgere.

Mere præcist bliver du en del af DKR’s forebyggelsesteam, som har særligt fokus på løbende at blive klogere på kriminalitetsproblematikker og -forebyggelse samt at sørge for, at viden omdannes til praksis i samspil med vores brede medlemskreds

Nogle af de områder, vi fokuserer på, er forebyggelse af ungdomskriminalitet, IT-kriminalitet, vold og bandekriminalitet samt fremme af tryghed.

Dine opgaver:
Dine arbejdsopgaver som praktikant vil være at hjælpe til med:

  • Vidensindsamling og formidling om kriminalitetsforebyggelse. Du skal være med til at samle og læse viden på aktuelle områder og omsætte vidensgrundlaget til notater. Notaterne understøtter forebyggelsesteamets arbejde med at udarbejde DKR’s offentlige materialer og udtalelser om forebyggelse samt formidling via faglige arrangementer. Præcis hvilken vidensafdækning og hvilke notater, der skal udarbejdes, besluttes i samarbejde med dig som praktikant.
  • Planlægning og afholdelse af DKR’s faglige arrangementer (temamøder, Folkemøde) i 1. halvår 2024.

Vi forventer, at du:

  • Er i gang med en relevant uddannelse og står over for praktikmodulet på overbygningen af din uddannelse (kandidaten), inden for en relevant uddannelse (fx sociologi, statskundskab, socialvidenskab, kriminologi, psykologi, antropologi).
  • Har skarpe analytiske og metodiske kompetencer, som er relevant for forebyggelse af kriminalitet og tværfaglige løsninger.
  • Er dygtig til at formulere dig – ikke mindst skriftligt.
  • Er initiativrig, selvstændig, struktureret og god til at holde deadlines og bevare overblikket.
  • Bidrager til et godt kollegaskab og et godt samarbejde med DKR’s medlemmer og samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsesområdet er Rigspolitiet med tjenestested hos DKR. Vi holder til på Artillerivej 55, 2300 København S.

Stillingen er ulønnet.

Stillingen løber fra (senest) 1. februar 2024 til 30. juni 2024 og er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge, men arbejdstiden tilrettelægges, så det passer til vilkårene på dit studie. Det er et krav, at du er aktiv studerende. 

Det vil være en forudsætning for praktikaftalen, at du kan sikkerhedsgodkendes i Politiet, og at du er under uddannelse. Du skal forvente, at sikkerhedsgodkendelsen tager 2-3 måneder. 

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside her: Har du spørgsmål til praktikforløbet, kan du kontakte nuværende praktikant Marie Dam Christoffersen

Forebyggelseschef Tania Schimmel vil være din fagkoordinator i praktikforløbet.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er søndag den 1. oktober 2023. Samtaler afholdes torsdag eller fredag den 12.-13. oktober 2023 via Microsoft Teams eller hos DKR på Artillerivej 55, 2300 København S. Send ansøgning, CV, fuldt karakterudskrift (BA og kandidat) og evt. referencer via Politiets rekrutteringssystem her. Ansøgninger uden karakterudskrift behandles ikke.

Alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund opfordres til at søge.

 

Kort om os

 
Om Det Kriminalpræventive Råd 
Det Kriminalpræventive Råd fremmer et tryggere samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet. DKR består af 60 medlemsorganisationer fra alle dele af samfundet. Vi identificerer aktuelle og relevante kriminalitetsudfordringer, og sammen giver vi løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet. Læs mere om DKR www.dkr.dk.

Senest opdateret 04-09-2023
Tania Schimmel
Tania Schimmel
Forebyggelseschef