Forebyggelseskonsulent til Det Kriminalpræventive Råd

Vi søger en forebyggelseskonsulent til Det Kriminalpræventive Råd (DKR). DKR opruster på området IT-kriminalitet. Du får til opgave at videreudvikle vores forebyggelsestænkning og indsatsområder inden for bl.a. IT-kriminalitet.

Om Det Kriminalpræventive Råd

DKR har som mission at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet. DKR er en medlemsorganisation med et netværk af centrale aktører. Medlemmerne mødes i Rådet og udveksler erfaringer og aftaler indsatser, som kan tackle kriminalitetsudfordringer fra flere vinkler. Du bliver en del af en spændende arbejdsplads med mulighed for at påvirke den politiske dagsorden med løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet.

DKR’s sekretariat

Du bliver en del af DKR’s forebyggelsesteam, som er et tværfagligt team med kolleger med baggrund i sociologi, antropologi, kriminologi, byplanlægning og forvaltning m.fl. Teamet arbejder med at forebygge og oplyse om kriminalitet med afsæt i den aktuelt bedste viden om virksomme indsatser. Teamet har et højt fagligt niveau og et godt og uformelt arbejdsfællesskab.

I samspil med DKR’s medlemmer varetager forebyggelsesteamet kontakten til det lokale kriminalpræventive samarbejde rundt om i Danmark og udvikler initiativer og løsninger på eksisterende kriminalitets - og tryghedsudfordringer. Teamet bidrager også til at kvalificere DKR’s høringssvar og politiske interessevaretagelse.

Forebyggelsesteamet understøtter medlemmernes samarbejde gennem bl.a. udvalg for hhv. Børn og Unge, By og Bolig, samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforhold. Der er også planer om et nyt udvalg for Borgenes Digitale og Daglige Tryghed.

I sekretariatet arbejder vi på tværs af teams og fagligheder med dedikerede kolleger. I denne stilling vil du også samarbejde med kolleger fra kommunikation, analyse og stabsfunktionen.

Om stillingen

Som forebyggelseskonsulent skal du holde dig ajour med den nyeste kriminalitetsforebyggende fagviden på dit område og understøtte DKR’s medlemmer som vidensressourcer og aktører, som kan omsætte DKR’s råd til handling i praksis.

Som hovedområde skal du være med til at videreudvikle DKR’s viden og indsatser inden for IT-kriminalitet. Aktuelt arbejder vi med forebyggelse af digitale krænkelser og IT-kriminalitet blandt børn og unge samt fremme af sikker digital adfærd blandt borgere og virksomheder. Sammen med en gruppe ungerepræsentanter har Rådet i 2022 rådgivet om sikker digital adfærd, via sociale platforme som TikTok. For 2023 er der planer om et større fokus på den brede befolkning og på ældre borgere.

Du vil også få berøring med andre af DKR’s fokusområder, fx forebyggelse af ungdomskriminalitet, vold, bander, røverier og indbrud.

Dine konkrete opgaver vil bestå af at:

  • facilitere medlemmernes engagement i det kriminalpræventive arbejde (samskabelse).
  • koordinere og afvikle udvalgsmøder, herunder muligvis et nyt udvalg.
  • arrangere temamøder og større konferencer for DKR’s medlemmer og målgrupper.
  • indsamle viden og udvikle projekter og undersøgelser om forebyggende indsatser.
  • udarbejde oplæg og notater om forebyggelsesviden.
  • agere som talsperson inden for dine fokusområder.

Din nærmeste chef bliver Forebyggelseschefen.

Din profil

Du er akademisk uddannet på kandidatniveau, fx sociolog, cand. scient. pol., cand. scient. soc., psykolog, antropolog eller kriminolog. Du er analytisk begavet og har en skarp pen. Du arbejder selvstændigt og har blik for helhedstænkning.

Vi forestiller os, at du har 2-5 års erhvervserfaring. Du besidder en grundlæggende viden om kriminologi og har kendskab til centrale aktører inden for kriminalitetsforebyggelse. 

Du har drive og er god til at styre processer i samarbejde med interessenter og er god til at planlægge, koordinere og følge op på leverancer. 

Du har enten joberfaring inden for kriminalitetsforebyggelse eller har arbejdet med lignende opgaver i en statslig eller kommunal myndighed eller en anden politisk organisation. Hvis du har indsigt i forebyggelse af it-kriminalitet, er det et ekstra plus – men ikke et krav.

Du har flair for kommunikation og er villig til med afsæt i medietræning og faglig opdatering at agere talsperson i medierne.

Du indgår engageret og kompetent i samarbejder med DKR’s medlemmer og med praksis og understøtter DKR’s ledende organer, herunder Forretningsudvalget, i at levere på organisationens målsætninger og politikker.

Som medarbejder går du positivt til opgaverne, møder deadlines og er omstillingsparat, hvis opgaverne og tidsplaner justeres.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit arbejdssted bliver Det Kriminalpræventive Råd, Artillerivej 55, 2300 København S.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. Du skal forvente, at processen tager 4-6 uger.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte forebyggelseschef Tania Schimmel på telefon 23 72 68 46, mail: tsc@dkr.dk.

Ansøgning

Frist for ansøgning inkl. CV, karakterudskrifter og udtalelser: Tirsdag den 6. december 2022. Klik her for at søge stillingen.

Når du søger en stilling i DKR, opretter du samtidig en profil i politiets rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs inden for politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette de tilknyttede dokumenter. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Ud over ansøgning og CV skal du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter uploades i pdf.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at holde 1. samtaler den 14.-15. december og 2. samtaler (inkl. skriftlig forberedelse) den 19. december.

Forventet tiltrædelse: Snarest muligt.

Tania Schimmel
Tania Schimmel
Forebyggelseschef